WN10907KW-Ổ cắm đơn (dùng cho phích cắm tròn) 250VAC-10A