WN1001-7KW-Ổ cắm đơn (dùng cho phích cắm dẹp) 250VAC-10A