FDL903FW-Công tắc điều chỉnh độ sáng đèn 220V-1000W